Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Uchwała nr III/19/2024 Rady Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 rok (PDF, 2.48Mb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-12 uchwała
2 Uchwała nr III/20/2024 Rady Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2024-2030 (PDF, 3.84Mb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-12 uchwała
3 Uchwała nr III/18/2024 Rady Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty (PDF, 355.76Kb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-11 uchwała
4 Uchwała nr III/17/2024 Rady Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego (PDF, 561.85Kb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-11 uchwała
5 Uchwała nr III/16/2024 Rady Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (PDF, 396.02Kb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-11 uchwała
6 Uchwała nr III/15/2024 Rady Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Rypin (PDF, 317.81Kb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-11 uchwała
7 Uchwała nr III/14/2024 Rady Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Rypin (PDF, 1.18Mb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-11 uchwała
8 Uchwała nr III/13/2024 Rady Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Rypin za 2023 rok (PDF, 329.91Kb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-11 uchwała
9 Uchwała nr III/12/2024 Rady Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za 2023 rok (PDF, 324.78Kb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-11 uchwała
10 Uchwała nr III/11/2024 Rady Miasta Rypin z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rypin (PDF, 341.70Kb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-11 uchwała
11 Protokół z II Sesji Rady Miasta Rypin (PDF, 434.44Kb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-11 protokół
12 Uchwała nr III/20/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2024-2030 (projekt) (PDF, 3.59Mb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-07 projekt uchwały
13 Uchwała nr III/19/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 rok (projekt) (PDF, 2.04Mb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-07 projekt uchwały
14 Uchwała nr III/18/2024 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty (projekt) (PDF, 148.81Kb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-03 projekt uchwały
15 Uchwała nr III/17/2024 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego (projekt) (PDF, 354.99Kb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-03 projekt uchwały
16 Uchwała nr III/16/2024 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (projekt) (PDF, 189.24Kb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-03 projekt uchwały
17 Uchwała nr III/14/2024 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Rypin (projekt) (PDF, 1,005.00Kb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-03 projekt uchwały
18 Uchwała nr III/13/2024 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Rypin za 2023 rok (projekt) (PDF, 122.96Kb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-03 projekt uchwały
19 Uchwała nr III/12/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za 2023 rok (projekt) (PDF, 118.04Kb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-03 projekt uchwały
20 Uchwała nr III/11/2024 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rypin (projekt) (PDF, 134.97Kb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-03 projekt uchwały
21 Raport o stanie gminy za 2023 rok (PDF, 4.99Mb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-03 sprawozdanie
22 Protokół z II sesji Rady Miasta Rypin (PDF, 227.51Kb)
III Sesja Rady Miasta Rypin
2024-06-03 projekt protokołu
23 Protokół z I sesji Rady Miasta Rypin (PDF, 233.82Kb)
II Sesja Rady Miasta Rypin
2024-05-21 protokół
24 Uchwała nr II/10/2024 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2024-2030 (PDF, 3.84Mb)
II Sesja Rady Miasta Rypin
2024-05-21 uchwała
25 Uchwała nr II/9/2024 Rady Miasta Rypin z dnia 17 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 rok (PDF, 1.26Mb)
II Sesja Rady Miasta Rypin
2024-05-21 uchwała
26 Uchwała Nr II/8/2024 Rady Miasta Rypin z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie delegowania Przedstawiciela Gminy Miasta Rypin do Związku Miast Polskich (PDF, 316.84Kb)
II Sesja Rady Miasta Rypin
2024-05-21 uchwała
27 Uchwała Nr II/7/2024 Rady Miasta Rypin z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia Przedstawicieli Gminy Miasta Rypin do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej (PDF, 316.58Kb)
II Sesja Rady Miasta Rypin
2024-05-21 uchwała
28 Uchwała Nr II/6/2024 Rady Miasta Rypin z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Rypin (PDF, 321.41Kb)
II Sesja Rady Miasta Rypin
2024-05-21 uchwała
29 Uchwała Nr II/5/2024 Rady Miasta Rypin z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Rypin (PDF, 330.78Kb)
II Sesja Rady Miasta Rypin
2024-05-21 uchwała
30 Uchwała Nr II/4/2024 Rady Miasta Rypin z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rypin (PDF, 298.11Kb)
II Sesja Rady Miasta Rypin
2024-05-21 uchwała
31 Uchwała Nr II/3/2024 Rady Miasta Rypin z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rypin (PDF, 315.09Kb)
II Sesja Rady Miasta Rypin
2024-05-21 uchwała
32 Uchwała Nr I.2.2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Rypin (PDF, 91.37Kb)
I Sesja IX Kadencji Rady Miasta Rypin
2024-05-09 uchwała
33 Uchwała Nr I.1.2024 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miasta Rypin (PDF, 144.44Kb)
I Sesja IX Kadencji Rady Miasta Rypin
2024-05-09 uchwała
34 Uchwała Nr I.1.2024 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miasta Rypin (projekt) (PDF, 107.78Kb)
I Sesja IX Kadencji Rady Miasta Rypin
2024-04-30 projekt uchwały