Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska stała 2024-05-17
2 Komisja Budżetu i Gospodarki Miejskiej stała 2024-05-17
3 Komisja Kultury stała 2024-05-17
4 Komisja Oświaty i Wychowania stała 2024-05-17
5 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-17
6 Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej stała 2024-05-17
7 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-17
8 Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki stała 2024-05-17
9 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Rypin stała 2024-05-17