Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miasta Rypin

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
85 - rozwiń dot. zorganizowania w Rypinie "Jadłodzielni pod chmurką". interpelacja Marcin Żyra 2023-02-02
84 - rozwiń dot. progu zwalniającego na ul. Łącznej interpelacja Tadeusz Jan Dworzyński 2023-01-09
83 - rozwiń dot. przejścia dla pieszych na ul. Nowy Rynek - przy budynku Zespołu Szkół nr 3 w Rypinie interpelacja Tadeusz Jan Dworzyński 2022-09-21 2022-10-31
82 - rozwiń dot. kontroli stanu technicznego budynku przy ul. ks. Czesława Chojeckiego interpelacja Tadeusz Jan Dworzyński 2022-02-28 2022-04-11
81 - rozwiń dot. wymiany nawierzchni części chodnika przy ul. Dworcowej interpelacja Tomasz Tadeusz Szczęsny 2021-11-16 2022-04-11
80 - rozwiń dot. remontu ulicy Wesołej , którego pilna potrzeba była wielokrotnie omawiana na spotkaniach z mieszkańcami i władzami miasta. interpelacja Tadeusz Jan Dworzyński 2021-11-08 2021-11-29
79 - rozwiń dotyczy mozliwości poprawy nawierzchni części ulicy Łącznej od posesji nr 46 interpelacja Tadeusz Jan Dworzyński 2021-11-08 2021-11-18
78 - rozwiń Dotyczy ujęcia w budżecie na 2022 rok środków na wykonanie projektu zagospodarowania terenu po garażach ul. Koszarowa i Cholewińskiego. interpelacja Waldemar Murawski 2021-10-28 2021-11-18
77 - rozwiń Dotyczy montażu progów zwalniających na ulicy Koszarowej interpelacja Waldemar Murawski 2021-09-09 2021-11-18
76 - rozwiń dotyczy zaistalowania bezposredniego oświetlenia parkingu przy ul. Nowej interpelacja Jarosław Nowatkowski 2021-09-01
75 - rozwiń dotyczy podjęcia działań mających na celu renowację i uporządkowanie kilku starych, osiemnasto i dziewiętnasto wiecznych, zniszczonych i zaniedbanych nagrobków na cmentarzu parafialnym przy ulicy Lipnowskiej. interpelacja Henryk Żywocki 2021-06-29 2021-09-10
74 - rozwiń dotyczy możliwości zamontowania dodatkowego progu zwalniającego na ul. Łącznej w Rypiniie interpelacja Tadeusz Jan Dworzyński 2021-06-23 2021-11-18
73 - rozwiń Dot. likidacji dojazdu poprzez chodznik i ścieżkę rowerową do garaży usytuowanych na działkach przy ulicy Koszarowej interpelacja Waldemar Murawski 2021-03-10 2021-03-26
72 - rozwiń dot. udzielenia informacji o podjętych działaniach mających na celu oświetlenie terenu wzdłuż chodnika pomiędzy ul. Dłutka i Nowe Osiedle. zapytanie Leszek Furman 2021-02-01 2021-02-17
71 - rozwiń Dot. zamontowania monitoringu na skrzyżowaniu ulicy Mławskiej i Dworcowej. interpelacja Bartosz Sobierajski 2021-01-29
70 - rozwiń dot. możliwości ograniczenia prędkości do 40km/h na odcinku ulicy Warszawskiej od skrzyżowania z ulicami Młyńską i Spokojną do Ronda interpelacja Tadeusz Jan Dworzyński 2021-01-20 2021-01-27
69 - rozwiń dotyczy zainstalowania oznakowania aktywnego dla przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy Nowy Rynek z ulicą Warszawską interpelacja Tadeusz Jan Dworzyński 2021-01-20 2021-01-27
68 - rozwiń w sprawie zabezpieczenia skarpy po lewej stronie ulicy Koszarowej interpelacja Waldemar Murawski 2020-11-24 2021-01-04
67 - rozwiń przeanalizowanie możliwości ograniczenia korzystania z terenu parkingu znajdującego się za budynkiem Urzędu Miasta Rypin, Starostwa Powiatowego oraz Sanepidu i udostępnienia go wyłącznie na potrzeby pracowników w/w urzędów. interpelacja Bartosz Sobierajski 2020-10-07 2020-11-04
66 - rozwiń dot. wykonania linii rozdzielających miejsca postojowe na ul. Wojska Polskiego i ul. Cholewińskiego interpelacja Jarosław Nowatkowski 2020-09-08 2020-10-08
65 - rozwiń dot. przeprowadzenia przeglądu ulic miejskich w zakresie wystawionych koszy na śmieci interpelacja Jarosław Nowatkowski 2020-09-08 2020-10-07
64 - rozwiń dot. montażu lampy, doświetlenia przejścia dla pieszych, znajdującego się na wysokości bloków ul. Mławska 43 i ul. Mławskiej 38a interpelacja Tomasz Tadeusz Szczęsny 2020-09-08 2020-11-04
63 - rozwiń dot. pozytywnego rozpatrzenia pisma mieszkańców posesji przy ul. Łącznej -zainstalowanie progu zwalniającego interpelacja Tadeusz Jan Dworzyński 2020-07-20
62 - rozwiń Powiększenie parkingu przy ul. Mławskiej 39 zapytanie Alicja Federowicz 2020-07-07
61 - rozwiń Przebudowa drogi przy ul. Nowe Osiedle. zapytanie Alicja Federowicz 2020-07-07 2020-10-08
60 - rozwiń Przebudowa drogi wojewódzkiej nr na odcinku Cetki - Rypin zapytanie Henryk Żywocki 2020-06-29 2020-11-04
59 - rozwiń Rozbiórka budynków przy ul. Kościuszki zapytanie Henryk Żywocki 2020-06-29 2020-11-04
58 - rozwiń Odbiór odpadów segregowanych zapytanie Bartosz Sobierajski 2020-05-05 2020-05-20
57 - rozwiń udzielenie informacji, kto jest właścicielem terenu przed blokami Willowa 2,4,6 i czy istnieje mozliwośc wybudowania w tym rejonie parkingów ? interpelacja Jarosław Nowatkowski 2020-01-21 2020-02-07
56 - rozwiń odmalowanie znaków drogowych poziomych na ulicy Cholewińskiego interpelacja Jarosław Nowatkowski 2020-01-22 2020-02-07
55 - rozwiń Montaż znaku drogowego B-36 zapytanie Waldemar Murawski 2019-12-30 2020-01-20
54 - rozwiń Montaż znaku drogowego B-36 zapytanie Sławomir Malinowski 2019-12-27 2020-01-20
53 - rozwiń Regulaminy obowiązujące w miejskich obiektach sportowych. zapytanie Leszek Furman 2019-11-29 2019-12-23
52 - rozwiń Wiata przystankowa przy ul. Kościuszki zapytanie Henryk Żywocki 2019-11-18 2020-02-07
51 - rozwiń Progi zwalniające przy ul. 3 Maja zapytanie Tadeusz Jan Dworzyński 2019-10-28 2019-11-07
50 - rozwiń Lustra drogowe przy wyjeździe z ulic: J. Tuwima i A. Asnyka zapytanie Sławomir Malinowski 2019-10-28 2019-11-07
49 - rozwiń Przeniesienie siedziby ZNP zapytanie Tadeusz Jan Dworzyński 2019-10-23 2019-10-28
48 - rozwiń Progi zwalniające przy ul. Nowy Rynek zapytanie Tadeusz Jan Dworzyński 2019-10-23 2019-11-07
47 - rozwiń Rewitalizacja boiska przy ul. Nowe Osiedle zapytanie Alicja Federowicz 2019-10-18
46 - rozwiń Nawierzchnia dróg na ul. Polnej i Sadowej zapytanie Tomasz Tadeusz Szczęsny 2019-09-03 2019-10-25
45 - rozwiń Montaż oświetlenia przy ul. Dłutka wniosek Leszek Furman 2019-09-03
44 - rozwiń Próg zwalniający przy. ul. Nowej interpelacja Jarosław Nowatkowski 2019-08-29 2019-10-03
43 - rozwiń Wykonanie linii rozdzielających miejsca postojowe w zatoce postojowej w Rypinie przy ul. Nowej zapytanie Jarosław Nowatkowski 2019-08-20 2019-09-05
42 - rozwiń Termin wykonania dojazdu do przeniesionych garaży przy ul. Koszarowej zapytanie Jarosław Nowatkowski 2019-08-20 2019-09-09
41 - rozwiń Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych zapytanie Alicja Federowicz 2019-07-22 2019-08-23
40 - rozwiń Siłownia na świeym powietrzu zapytanie Alicja Federowicz 2019-07-22 2019-08-22
39 - rozwiń Zmiana lokalizacji biura Pana Prezesa ZNP zapytanie Waldemar Murawski 2019-07-04 2019-07-23
38 - rozwiń Przebudowa chodnika pry ul. Nowe Osiedle 8 zapytanie Alicja Federowicz 2019-06-28 2019-08-03
37 - rozwiń Realizacja przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 563 zapytanie Henryk Żywocki 2019-06-11 2019-10-01
36 - rozwiń Miejsca postojowe przy ul. Nowej zapytanie Jarosław Nowatkowski 2019-04-26 2019-05-15
35 - rozwiń Zaopatrzenie służb mundurowych zapytanie Jan Waruszewski 2019-04-26 2019-05-13
34 - rozwiń Przebudowa ulic Koszarowa i Cholewińskiego zapytanie Waldemar Murawski 2019-04-26 2019-05-23
33 - rozwiń Mieszkania w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 zapytanie Waldemar Murawski 2019-04-26 2019-05-14
32 - rozwiń Doświetlenie ulicy Dłutka zapytanie Leszek Furman 2019-03-25 2019-04-17
31 - rozwiń Kontrole przeprowadzone przez Straż Miejską w zakresie spalania w piecach. zapytanie Leszek Furman 2019-03-25 2019-04-04
30 - rozwiń Zakaz zatrzymywania i parkowania na jezdni w ciągu ulicy 11 Listopada zapytanie Sławomir Malinowski 2019-03-21 2019-04-08
29 - rozwiń Naprawa zegara Miejskiego przy ul. Nowy Rynek zapytanie Tadeusz Jan Dworzyński 2019-02-21 2019-03-18
28 - rozwiń Jakie są przewidziane dalsze plany i prace dot. budowy parkingu ( ul. Warszawska ) położonego naprzeciwko Urzędu Miasta Rypin ? zapytanie Tadeusz Jan Dworzyński 2019-01-31 2019-02-14
27 - rozwiń Jakie będą przewidziane dalsze kroki dot. remontu i przebudowy ul. Wesołej? zapytanie Tadeusz Jan Dworzyński 2019-01-31 2019-02-14
26 - rozwiń Stworzenie bezpiecznej strefy na ul. Piłsudskiego ( ścieżka rowerowa lub chodnik ) na odcinku od sklepu zapytanie Jan Waruszewski 2019-01-30 2019-02-14
25 - rozwiń Położenie progu spowalniającego w obrębie przejścia dla pieszych do SP Nr 3 zapytanie Jan Waruszewski 2019-01-30 2019-02-14
24 - rozwiń Poprawa oświetlenia w mieście przy przejściach dla pieszych zapytanie Jan Waruszewski 2019-01-30 2019-02-14
23 - rozwiń Dokończenie Chodnika na ul. Warszawskiej do zakładu Rejs ( 500m) zapytanie Jan Waruszewski 2019-01-30 2019-02-14
22 - rozwiń Powiększenie parkingu przy SP Nr 3 kosztem pasa zieleni przy placu zabaw Nivea zapytanie Jan Waruszewski 2019-01-30 2019-02-14
21 - rozwiń Połączenie ścieżek pieszo rowerowych Kowalki z Rypinem( część osiedla Lissowskiego, Sommera z wyjazdem Godziszewy -Dylewo lub ulica Polna zapytanie Jan Waruszewski 2019-01-30 2019-02-14
20 - rozwiń Na jakim etapie znajduje się inwestycja związana z przebudową placu przed Rypińskim Domem Kultury? zapytanie Sławomir Malinowski 2019-01-29 2019-02-14
19 - rozwiń Kiedy rozpoczną się prace związane z realizacją zadania rewitalizacji zapytanie Sławomir Malinowski 2019-01-29 2019-02-14
18 - rozwiń Na jakim etapie znajduje się inwestycja drogowa na ul. Gałczyńskiego - połączenie z drogą gminną w kierunku cmentarza komunalnego? zapytanie Sławomir Malinowski 2019-01-29 2019-02-14
17 - rozwiń kiedy zostaną podjęte decyzje i kiedy zostaną zamontowane progi zwalniające przy ul. Nowy Rynek nr 23-32 zapytanie Tadeusz Jan Dworzyński 2019-01-29 2019-02-22
16 - rozwiń dziurawa nawierzchnia na ulicy Kościuszki ( skrzyżowanie Lipnowska - Kościuszki) zapytanie Bartosz Sobierajski 2019-01-29 2019-02-22
15 - rozwiń zamontowanie lustra drogowego na skrzyżowaniu ulicy Sportowej z ulicą Lipnowską zapytanie Bartosz Sobierajski 2019-01-29 2019-02-22
14 - rozwiń uzupełnienie kruszywem nawierzchni ul. Gałczyńskiego zapytanie Sławomir Malinowski 2019-01-17 2019-03-04
13 - rozwiń Dotyczywyrównania nawierzchni ul. Koszarowej zapytanie Waldemar Murawski 2019-01-10 2019-01-15
12 - rozwiń Dot. inwestycji odwodnienia i utwardzenia terenu przy ul. Ks.Lissowskiego37 zapytanie Barbara Ewa Górecka 2019-01-14 2019-01-21
11 - rozwiń Przebudowa drogi nr 534 zapytanie Henryk Żywocki 2018-12-14 2018-12-21
10 - rozwiń Sprzedaż terenów miejskich w rejonie ul. Koszarowej zapytanie Jarosław Nowatkowski 2018-12-14 2018-12-21
9 - rozwiń budynek zniszczony w pożarze przy ul. Kościuszki 25 zapytanie Henryk Żywocki 2018-12-14 2019-01-10
8 - rozwiń Teren przy ul. Warszawskiej 49 zapytanie Jarosław Nowatkowski 2018-12-14 2018-12-21
7 - rozwiń Wymiana nawierzchni schodów w PM nr 3 w Rypinie. zapytanie Jan Waruszewski 2018-12-14 2019-01-10
6 - rozwiń Obwodnica zapytanie Jan Waruszewski 2018-12-14 2019-01-10
5 - rozwiń Wspólny parkning dla ulic Lissowskiego i Sommera zapytanie Jan Waruszewski 2018-12-14 2019-01-10
4 - rozwiń Ustawienie toi toia przy sklepie zapytanie Jan Waruszewski 2018-12-14 2018-12-21
3 - rozwiń Torowisko ze znakiem STOP przy ul. Mławskiej zapytanie Jan Waruszewski 2018-12-14 2019-01-10
2 - rozwiń Działka przy ul. Mławska - Sommera zapytanie Jan Waruszewski 2018-12-14 2019-01-21
1 - rozwiń Przywrócenie w zakladach pracy pracownikom administracji i obsługi dodatku stażowego, funkcyjnego itp. zapytanie Jan Waruszewski 2018-12-14 2019-01-09