Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miasta Rypin

Wyniki głosowań

Zestawienie wyników głosowań według sesji.

Data posiedzenia Sesja Liczba głosowań Szczegóły
2018-11-22 I sesja Rady Miasta Rypin 2 Sprawdź wyniki głosowań
2018-11-29 II sesja Rady Miasta Rypin 21 Sprawdź wyniki głosowań
2018-12-14 III sesja Rady Miasta Rypin 11 Sprawdź wyniki głosowań
2019-01-29 IV sesja Rady Miasta Rypin 11 Sprawdź wyniki głosowań
2019-02-21 V sesja Rady Miasta Rypin 2 Sprawdź wyniki głosowań
2019-03-07 VI sesja Rady Miasta Rypin 5 Sprawdź wyniki głosowań
2019-03-25 VII sesja Rady Miasta 26 Sprawdź wyniki głosowań
2019-04-26 VIII sesja Rady Miasta Rypin 14 Sprawdź wyniki głosowań
2019-06-11 IX sesja Rady Miasta 16 Sprawdź wyniki głosowań
2019-06-28 XI sesja Rady Miasta Rypin 6 Sprawdź wyniki głosowań
2019-09-03 XII sesja Rady Miasta Rypin 24 Sprawdź wyniki głosowań
2019-10-23 XIII sesja Rady Miasta Rypin 19 Sprawdź wyniki głosowań
2019-11-29 XVI sesja Rady Miasta Rypin 17 Sprawdź wyniki głosowań
2019-11-08 XIV sesja Rady Miasta Rypin 5 Sprawdź wyniki głosowań
2019-11-18 X V sesja Rady Miasta Rypin 3 Sprawdź wyniki głosowań
2019-12-03 XVII sesja Rady Miasta Rypin 7 Sprawdź wyniki głosowań
2019-12-30 XVIII sesja Rady Miasta Rypin 8 Sprawdź wyniki głosowań
2020-02-17 XIX sesja Rady Miasta Rypin 3 Sprawdź wyniki głosowań
2020-04-02 XX sesja Rady Miasta Rypin 20 Sprawdź wyniki głosowań
2020-05-05 XXI sesja Rady Miasta Rypin 2 Sprawdź wyniki głosowań
2020-05-29 XXII sesja Rady Miasta 9 Sprawdź wyniki głosowań
2020-06-19 XXIII sesja Rady Miasta 15 Sprawdź wyniki głosowań
2020-07-06 XXV sesja Rady Miasta Rypin 4 Sprawdź wyniki głosowań
2020-07-27 XXVI sesja Rady Miasta Rypin 4 Sprawdź wyniki głosowań
2020-09-08 XXVII sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta 5 Sprawdź wyniki głosowań
2020-10-07 XXVIII sesja Rady Miasta 11 Sprawdź wyniki głosowań
2020-11-30 XXIX sesja RadyMiasta 14 Sprawdź wyniki głosowań
2020-12-29 XXX sesja Rady Miasta Rypin 11 Sprawdź wyniki głosowań
2021-01-29 XXXI sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta 6 Sprawdź wyniki głosowań
2021-03-23 XXXII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta 9 Sprawdź wyniki głosowań
2021-04-30 XXXIII Sesja Rady Miasta Rypin 17 Sprawdź wyniki głosowań
2021-06-09 XXXIV sesja Rady Miasta 12 Sprawdź wyniki głosowań
2021-06-29 XXXVI sesja Rady Miasta Rypin 13 Sprawdź wyniki głosowań
2021-07-16 XXXVII Sesja Rady Miasta Rypin zwołana na wniosek Burmistrza Miasta Rypin 9 Sprawdź wyniki głosowań
2021-09-09 XXXVIII Sesja Rady Miasta Rypin 6 Sprawdź wyniki głosowań
2021-10-28 XXXIX Sesja Rady Miasta Rypin 8 Sprawdź wyniki głosowań
2021-11-29 XL Sesja Rady Miasta Rypin 11 Sprawdź wyniki głosowań
2021-12-28 XLI Sesja Rady Miasta Rypin 9 Sprawdź wyniki głosowań
2022-02-18 XLII Sesja Rady Miasta Rypin 13 Sprawdź wyniki głosowań
2022-03-29 XLIII Sesja Rady Miasta Rypin 14 Sprawdź wyniki głosowań
2022-04-11 XLIV Sesja Rady Miasta Rypin 14 Sprawdź wyniki głosowań
2022-06-06 XLVI Sesja Rady Miasta Rypin 16 Sprawdź wyniki głosowań
2022-05-25 XLV Sesja Rady Miasta Rypin 3 Sprawdź wyniki głosowań
2022-07-12 XLVIII Sesja Rady Miasta Rypin 7 Sprawdź wyniki głosowań
2022-08-10 XLIX Sesja Rady Miasta 5 Sprawdź wyniki głosowań
2022-09-09 L Sesja Rady Miasta 15 Sprawdź wyniki głosowań
2022-09-29 LI Sesja Rady Miasta Rypin 15 Sprawdź wyniki głosowań
2022-10-12 LII Sesja Rady Miasta Rypin 3 Sprawdź wyniki głosowań
2022-10-25 LIII Sesja Rady Miasta Rypin 3 Sprawdź wyniki głosowań
2022-11-08 LIV Sesja Rady Miasta Rypin 5 Sprawdź wyniki głosowań
2022-11-28 LV Sesja Rady Miasta Rypin 19 Sprawdź wyniki głosowań
2022-12-13 LVI Sesja Rady Miasta Rypin 5 Sprawdź wyniki głosowań
2022-12-29 LVIII Sesja Rady Miasta Rypin 12 Sprawdź wyniki głosowań
2022-12-21 LVII Sesja Rady Miasta 4 Sprawdź wyniki głosowań
2023-01-23 LIX Sesja Rady Miasta 11 Sprawdź wyniki głosowań
2023-02-15 LX Sesja Rady Miasta Rypin 4 Sprawdź wyniki głosowań
2023-03-07 LXI Sesja Rady Miasta Rypin 3 Sprawdź wyniki głosowań
2023-03-14 LXII Sesja Rady Miasta Rypin 13 Sprawdź wyniki głosowań
2023-03-28 LXIII Sesja Rady Miasta Rypin 7 Sprawdź wyniki głosowań
2023-04-25 LXIV Sesja Rady Miasta Rypin 26 Sprawdź wyniki głosowań
2023-05-31 LXV Sesja Rady Miasta Rypin 17 Sprawdź wyniki głosowań
2023-07-17 LXVII Sesja Rady Miasta Rypin 7 Sprawdź wyniki głosowań
2023-09-06 LXVIII Sesja Rady Miasta Rypin 25 Sprawdź wyniki głosowań