Wspólne Posiedzenie Komisji

Zakres działania i skład komisji.

Wspólne Posiedzenie Komisji

Rodzaj: komisja doraźna

Data powołania: 2019-01-01 uchwałą nr

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tadeusz Jan Dworzyński członek
Alicja Federowicz członek
Leszek Furman członek
Barbara Ewa Górecka 1 wiceprzewodniczący
Hubert Gurtowski członek
Zbigniew Dariusz Kędzierski członek
Sławomir Malinowski 0przewodniczący
Waldemar Murawski członek
Jarosław Nowatkowski członek
Sławomir Pawłowski członek
Bartosz Sobierajski członek
Tomasz Tadeusz Szczęsny członek
Jan Waruszewski członek
Henryk Żywocki członek