Przejdź do treści

Tomasz Tadeusz Szczęsny

Zdjęcie: Tomasz Tadeusz Szczęsny
Zdjęcie: Tomasz Tadeusz Szczęsny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
11, zdobyte głosy: 195
Dyżury
Kontakt radny.szczesny@rypin.eu

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-17
2 Komisja Budżetu i Gospodarki Miejskiej stała 2024-05-17
3 Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska stała 2024-05-17
4 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Rypin stała 2024-05-17

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 14:40:08 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad I sesji Rady Miasta Rypin. I Sesja IX Kadencji Rady Miasta Rypin za
2024-05-06 14:45:44 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie: Radny Bartosz Sobierajski, Radny Sławomir Pawłowski, Radna Irmina Ryncarz, Radna Alicja Federowicz I Sesja IX Kadencji Rady Miasta Rypin za
2024-05-06 14:57:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miasta Rypin. I Sesja IX Kadencji Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 13:14:45 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad II Sesji Rady Miasta Rypin II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 13:15:42 Głosowanie nad przyjęciem protokołu I Sesji Rady Miasta Rypin II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 13:21:11 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rypin w składzie osobowym: Radny Sławomir Pawłowski, Radna Irmina Ryncarz, Radny Andrzej Pacer II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 13:38:00 Głosowanie nad podjęciem uchwały w w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rypin. II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:06:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Rypin II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:11:08 Głosowanie nad wyborem Radnego Zbigniewa Dariusza Kędzierskiego na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:12:11 Głosowanie nad wyborem Radnego Sławomira Pawłowskiego na Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:13:15 Głosowanie nad wyborem Radnej Alicji Federowicz na Przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:13:54 Głosowanie nad wyborem Radnego Marka Stanisława Tyburskiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:14:37 Głosowanie nad wyborem Radnej Ewy Żywockiej na Przewodniczącego Komisji Kultury II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:15:21 Głosowanie nad wyborem Radnego Tomasza Tadeusza Szczęsnego na Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:16:08 Głosowanie nad wyborem Radnego Tadeusza Jana Dworzyńskiego na Przewodniczącego Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:16:48 Głosowanie nad wyborem Radnego Andrzeja Pacera na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:19:12 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Rypin II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:20:51 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia Przedstawicieli Gminy Miasta Rypin do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:22:13 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie delegowania Przedstawiciela Gminy Miasta Rypin do Związku Miast Polskich II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:23:38 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 rok II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:24:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2024-2030 II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 13:12:11 Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w porządku obrad poprzez wykreślenie punktu 3 c/ tj. uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rypin (projekt uchwały nr II/7/2024), II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-06-10 13:04:32 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad III sesji Rady Miasta Rypin III Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-06-10 13:06:13 Głosowanie nad przyjęciem protokołu II sesji Rady Miasta Rypin III Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-06-10 13:10:49 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Rypin III Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-06-10 13:28:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Rypin za 2023 rok III Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-06-10 13:29:34 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Rypin za 2023 rok III Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-06-10 14:06:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Rypin III Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-06-10 14:08:02 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Rypin” III Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-06-10 14:10:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu III Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-06-10 14:12:10 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego III Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-06-10 14:13:47 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków zwolnienia z tej opłaty III Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-06-10 14:24:24 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 rok III Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-06-10 14:25:55 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2023-2029 III Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-06-10 14:17:28 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. ”Odnowa nawierzchni Drogi Wojewódzkiej Nr 534 m. Rypin ul. Kościuszki od km 82+310 do 82+747 długości 0,437 km” w kwocie 6000.000zł III Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-06-10 14:18:21 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. zmniejszenie udziału własnego dotyczącego realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 126647C (ul. Ks. Lissowskiego) oraz grogi gminnej Nr 120607C (ul. M. Konopnickiej)” o kwotę 104.000 zł; III Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-06-10 14:19:50 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. zwiększenie wartości zadania pn. ”Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach zajmowanych przez MZOO” o kwotę 4.000zł do kwoty 24.000zł III Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-06-10 14:20:36 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. wprowadzenie środków po stronie wydatków bieżących w kwocie 0,41 zł związanych z rozliczeniem projektu pn. „Pracownie Eksperymentu”- zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w 2024 roku od Fundacji ORLEN III Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-06-10 14:22:02 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. zwiększenie środków po stronie wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł netto na utrzymanie zieleni w mieści przez MOSiR w Rypinie – jednostka realizująca MOSiR III Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-06-10 14:22:45 Głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowej zmiany budżetowej tj. zmniejszenie środków na Dni Rypina, Balonowego Pucharu Polski Rypin CUP 2024 oraz Targów Rypin AGRA w kwocie 20.000 zł netto z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście – jednostka realizująca MOSiR III Sesja Rady Miasta Rypin za