Przejdź do treści

Andrzej Pacer

Zdjęcie: Andrzej Pacer
Zdjęcie: Andrzej Pacer

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
7, zdobyte głosy: 123
Dyżury
Kontakt radny.pacer@rypin.eu

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-17
2 Komisja Budżetu i Gospodarki Miejskiej stała 2024-05-17
3 Komisja Oświaty i Wychowania stała 2024-05-17
4 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-17
5 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Rypin stała 2024-05-17

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 14:40:06 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad I sesji Rady Miasta Rypin. I Sesja IX Kadencji Rady Miasta Rypin za
2024-05-06 14:45:45 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie: Radny Bartosz Sobierajski, Radny Sławomir Pawłowski, Radna Irmina Ryncarz, Radna Alicja Federowicz I Sesja IX Kadencji Rady Miasta Rypin za
2024-05-06 14:57:27 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miasta Rypin. I Sesja IX Kadencji Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 13:14:51 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad II Sesji Rady Miasta Rypin II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 13:15:45 Głosowanie nad przyjęciem protokołu I Sesji Rady Miasta Rypin II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 13:21:09 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rypin w składzie osobowym: Radny Sławomir Pawłowski, Radna Irmina Ryncarz, Radny Andrzej Pacer II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 13:37:53 Głosowanie nad podjęciem uchwały w w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rypin. II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:06:33 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Rypin II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:11:03 Głosowanie nad wyborem Radnego Zbigniewa Dariusza Kędzierskiego na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:12:06 Głosowanie nad wyborem Radnego Sławomira Pawłowskiego na Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:12:46 Głosowanie nad wyborem Radnej Alicji Federowicz na Przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:13:53 Głosowanie nad wyborem Radnego Marka Stanisława Tyburskiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:14:37 Głosowanie nad wyborem Radnej Ewy Żywockiej na Przewodniczącego Komisji Kultury II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:15:19 Głosowanie nad wyborem Radnego Tomasza Tadeusza Szczęsnego na Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:16:02 Głosowanie nad wyborem Radnego Tadeusza Jana Dworzyńskiego na Przewodniczącego Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:16:47 Głosowanie nad wyborem Radnego Andrzeja Pacera na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:19:11 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Rypin II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:20:48 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia Przedstawicieli Gminy Miasta Rypin do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:22:16 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie delegowania Przedstawiciela Gminy Miasta Rypin do Związku Miast Polskich II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:23:30 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 rok II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:24:46 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2024-2030 II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 13:12:11 Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w porządku obrad poprzez wykreślenie punktu 3 c/ tj. uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rypin (projekt uchwały nr II/7/2024), II Sesja Rady Miasta Rypin za