Przejdź do treści

Stanisław Konopka

Zdjęcie: Stanisław Konopka
Zdjęcie: Stanisław Konopka

Radny

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
3, zdobyte głosy: 110
Dyżury
Kontakt radny.konopka@rypin.eu

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu i Gospodarki Miejskiej stała 2024-05-17
2 Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska stała 2024-05-17
3 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-17
4 Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Rypin stała 2024-05-17

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 14:40:28 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad I sesji Rady Miasta Rypin. I Sesja IX Kadencji Rady Miasta Rypin za
2024-05-06 14:45:45 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie: Radny Bartosz Sobierajski, Radny Sławomir Pawłowski, Radna Irmina Ryncarz, Radna Alicja Federowicz I Sesja IX Kadencji Rady Miasta Rypin za
2024-05-06 14:57:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miasta Rypin. I Sesja IX Kadencji Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 13:14:49 Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad II Sesji Rady Miasta Rypin II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 13:16:21 Głosowanie nad przyjęciem protokołu I Sesji Rady Miasta Rypin II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 13:21:09 Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rypin w składzie osobowym: Radny Sławomir Pawłowski, Radna Irmina Ryncarz, Radny Andrzej Pacer II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 13:38:09 Głosowanie nad podjęciem uchwały w w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rypin. II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:06:42 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Rypin II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:11:12 Głosowanie nad wyborem Radnego Zbigniewa Dariusza Kędzierskiego na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Miejskiej II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:12:17 Głosowanie nad wyborem Radnego Sławomira Pawłowskiego na Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:13:12 Głosowanie nad wyborem Radnej Alicji Federowicz na Przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:13:57 Głosowanie nad wyborem Radnego Marka Stanisława Tyburskiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:14:41 Głosowanie nad wyborem Radnej Ewy Żywockiej na Przewodniczącego Komisji Kultury II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:15:27 Głosowanie nad wyborem Radnego Tomasza Tadeusza Szczęsnego na Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:16:10 Głosowanie nad wyborem Radnego Tadeusza Jana Dworzyńskiego na Przewodniczącego Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:16:52 Głosowanie nad wyborem Radnego Andrzeja Pacera na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:19:17 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Rypin II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:21:05 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia Przedstawicieli Gminy Miasta Rypin do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:22:20 Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie delegowania Przedstawiciela Gminy Miasta Rypin do Związku Miast Polskich II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:23:40 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2024 rok II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 14:25:04 Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Rypin na lata 2024-2030 II Sesja Rady Miasta Rypin za
2024-05-17 13:12:14 Głosowanie nad wprowadzeniem zmiany w porządku obrad poprzez wykreślenie punktu 3 c/ tj. uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rypin (projekt uchwały nr II/7/2024), II Sesja Rady Miasta Rypin za