Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Ustawienie toi toia przy sklepie

Numer: 4, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Rypin
data wpływu: 2018-12-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jan Waruszewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Karol Chmielewski, kierownik Wydziału Nieruchomości i Środowiska.

Wydział merytoryczny: Wydział Nieruchomości i Środowiska, data odpowiedzi: 2018-12-21