Komisja skarg, wniosków i petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja skarg, wniosków i petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-29 uchwałą nr II/5/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tadeusz Jan Dworzyński członek
Zbigniew Dariusz Kędzierski członek
Waldemar Murawski 0przewodniczący
Jarosław Nowatkowski członek