Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przywrócenie w zakladach pracy pracownikom administracji i obsługi dodatku stażowego, funkcyjnego itp.

Numer: 1, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Rypin
data wpływu: 2018-12-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jan Waruszewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Małgorzata Świtalska

Wydział merytoryczny: Miejski Zespół Obsługi Oświaty, data odpowiedzi: 2019-01-09