Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miasta Rypin

Data posiedzenia
29-05-2024, godz. 14:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Miasta Rypin ; 87-500 Rypin ; ul. Warszawska 40

Porządek obrad