Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska stała 2018-11-29 II/5/2018
Komisja Budżetu i Gospodarki Miejskiej stała 2018-11-29 II/5/2018
Komisja Kultury stała 2018-11-29 II/5/2018
Komisja Oświaty i Wychowania stała 2018-11-29 II/5/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-29 II/5/2018
Komisja Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej stała 2018-11-29 II/5/2018
Komisja skarg, wniosków i petycji stała 2018-11-29 II/5/2018
Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki stała 2018-11-29 II/5/2018
Wspólne Posiedzenie Komisji doraźna 2019-01-01