Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. pozytywnego rozpatrzenia pisma mieszkańców posesji przy ul. Łącznej -zainstalowanie progu zwalniającego

Numer: 63, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Rypin
data wpływu: 2020-07-20, data przekazania: 2020-07-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tadeusz Jan Dworzyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: