Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. udzielenia informacji o podjętych działaniach mających na celu oświetlenie terenu wzdłuż chodnika pomiędzy ul. Dłutka i Nowe Osiedle.

Numer: 72, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Rypin
data wpływu: 2021-02-01, data przekazania: 2021-02-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Leszek Furman radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Rypin

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2021-02-17