Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Regulaminy obowiązujące w miejskich obiektach sportowych.

Numer: 53, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Rypin
data wpływu: 2019-11-29, data przekazania: 2019-12-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Leszek Furman radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Sekretarz Miasta Rypin

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjny, data odpowiedzi: 2019-12-23