Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Montaż oświetlenia przy ul. Dłutka

Numer: 45, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Miasta Rypin
data wpływu: 2019-09-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Leszek Furman radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: