Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Mieszkania w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2

Numer: 33, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Rypin
data wpływu: 2019-04-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Waldemar Murawski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Małgorzata Świtalska

Wydział merytoryczny: Miejski Zespół Obsługi Oświaty, data odpowiedzi: 2019-05-14