Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Kontrole przeprowadzone przez Straż Miejską w zakresie spalania w piecach.

Numer: 31, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Rypin
data wpływu: 2019-03-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Leszek Furman radny

Odpowiedź

Odpowiadający: st. insp. Janusz Szwankowski

Wydział merytoryczny: Straż Miejska, data odpowiedzi: 2019-04-04