Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Położenie progu spowalniającego w obrębie przejścia dla pieszych do SP Nr 3

Numer: 25, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Rypin
data wpływu: 2019-01-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jan Waruszewski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Tomasz Kosiński

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-02-14