Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Teren przy ul. Warszawskiej 49

Numer: 8, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Rypin
data wpływu: 2018-12-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Nowatkowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Karol Chmielewski, kierownik Wydziału Nieruchomości i Środowiska.

Wydział merytoryczny: Wydział Nieruchomości i Środowiska, data odpowiedzi: 2018-12-21