Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy podjęcia działań mających na celu renowację i uporządkowanie kilku starych, osiemnasto i dziewiętnasto wiecznych, zniszczonych i zaniedbanych nagrobków na cmentarzu parafialnym przy ulicy Lipnowskiej.

Numer: 75, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Rypin
data wpływu: 2021-06-29, data przekazania: 2021-07-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Żywocki radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: