Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. wykonania linii rozdzielających miejsca postojowe na ul. Wojska Polskiego i ul. Cholewińskiego

Numer: 66, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Rypin
data wpływu: 2020-09-08, data przekazania: 2020-09-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Nowatkowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Rypin

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-10-08