Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

odmalowanie znaków drogowych poziomych na ulicy Cholewińskiego

Numer: 56, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Rypin
data wpływu: 2020-01-22, data przekazania: 2020-01-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Nowatkowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i inwestycji, data odpowiedzi: 2020-02-07