Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Progi zwalniające przy ul. 3 Maja

Numer: 51, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Rypin
data wpływu: 2019-10-28, data przekazania: 2019-10-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tadeusz Jan Dworzyński radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: