Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Rewitalizacja boiska przy ul. Nowe Osiedle

Numer: 47, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Rypin
data wpływu: 2019-10-18, data przekazania: 2019-10-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Alicja Federowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: