Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Próg zwalniający przy. ul. Nowej

Numer: 44, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Miasta Rypin
data wpływu: 2019-08-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Nowatkowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Miasta Rypin

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-10-03