Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykonanie linii rozdzielających miejsca postojowe w zatoce postojowej w Rypinie przy ul. Nowej

Numer: 43, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Rypin
data wpływu: 2019-08-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Nowatkowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Tomasz Kosiński

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-09-05