Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Miejsca postojowe przy ul. Nowej

Numer: 36, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Rypin
data wpływu: 2019-04-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Nowatkowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: mgr inż Tomasz Kosiński

Wydział merytoryczny: Wydział Infrastruktury i Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-05-15