Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przebudowa drogi nr 534

Numer: 11, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Miasta Rypin
data wpływu: 2018-12-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Henryk Żywocki radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Przemysław Rębacz, z-ca kierownika wydziału Nieruchomości i Środowiska

Wydział merytoryczny: Wydział Nieruchomości i Środowiska, data odpowiedzi: 2018-12-21